Ειδικές μαθησιακές Δυσκολίες (Δυσλεξία-Δυσαριθμησία- Δυσαναγνωσία) και Συμβουλευτική για Παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες

Οι Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα που ξεκινά από την πρώτη καταγραφή, ότι ένα παιδί έχει δυσκολίες, μέχρι την ολοκλήρωση ενός προγράμματος παρέμβασης. Ένας εκπαιδευτικός πρέπει να είναι ενημερωμένος για όλα τα θέματα που περιλαμβάνουν οι Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες.

 

Ένα από τα ζητήματα των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών είναι η διάγνωση. Τι είναι η διάγνωση, τι περιλαμβάνει, πως γίνεται, ποιοι ειδικοί εμπλέκονται; Γιατί πρέπει να έχουμε μια επιστημονικά και μεθοδολογικά εμπεριστατωμένη και ολοκληρωμένη διάγνωση; Γιατί την χρειαζόμαστε και που θα μας φανεί χρήσιμη; Η πρώτη χρήση της διάγνωση αφορά το σχεδιασμό του προγράμματος παρέμβασης. Ποιοι πρέπει να είναι οι γενικοί και οι ειδικοί στόχοι. Σε ποια θέματα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα και σε ποια πρέπει επικεντρωθούμε. Για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα πρέπει να επιλεγεί και να προετοιμαστεί το καταλληλότερο υλικό που θα χρησιμοποιήσουμε στη παρέμβασης. Εκτός από την όμως από την επιλογή χρειάζεται να δημιουργήσουμε και υλικό ή φύλλα εργασίας που είναι προσαρμοσμένα στους στόχους του προγράμματος και στις ανάγκες του μαθητή. Πώς φτιάχνουμε υλικό, τι προσέχουμε, τι αποφεύγουμε, πώς θα το κάνουμε ελκυστικό;

 

Ολοκληρώνοντας απαραίτητο και αναγκαίο στην παρέμβαση είναι η συμβουλευτική και προς του γονείς του μαθητή και προς το μαθητή. Η αντιμετώπιση χρειάζεται αλλαγή στάσης και μια διαφορετική προσέγγιση ψυχοσυναισθηματικά. Η συμβουλευτική θα μας δώσει θετική στάση και ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και της αυτοεκτίμησης τόσο του μαθητή όσο και της οικογένειας του.

 

Εισηγητής: Γιάννης Κοσμόπουλος

Δάσκαλος Ειδικής Αγωγής, Εκπαιδευτικός Σύμβουλος,Ειδικός Παιδαγωγός, M.ED Εκπαίδευση Ενηλίκων

Πληροφορίες

Event Date 07-10-2017 2:00 pm
Event End Date 07-10-2017 6:00 pm
Participation Fee €40
Location
Ρέθυμνο (Aquila Porto Rethymno)
Σοφοκλή Βενιζέλου
Ρέθυμνο (Aquila Porto Rethymno)
€40
ELT NEWS
74, Ag Georgiou St
154 51 - N. Psychico
Tel: +30 210 6712991
Fax: +30 210 6719622
www.eltnews.gr info@eltnews.gr
© 2017 ELT NEWS. All Rights Reserved. Designed By ELT NEWS