fbpx

Δυσλεξία και Ξένες Γλώσσες: Στρατηγικές και Πρακτικές για Εκπαιδευτικούς και Γονείς

Σε αυτό το σεμινάριο  θα εξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο η δυσλεξία επηρεάζει την εκμάθηση ξένων γλωσσών. Θα εξετάσουμε επίσης συγκεκριμένες στρατηγικές και πρακτικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από εκπαιδευτικούς και γονείς για την αποτελεσματική υποστήριξη των μαθητών που αντιμετωπίζουν αυτήν τη διαταραχή. 
Θα εξερευνήσουμε τα θέματα που σχετίζονται με τη δυσλεξία και την εκμάθηση ξένων γλωσσών και θα εξετάσουμε πρακτικές προσεγγίσεις που μπορούν να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς στον ρόλο τους ως υποστηρικτές της εκπαίδευσης.

Ενότητα 1η: Εξερευνώντας τη Δυσλεξία: Ορισμοί και Χαρακτηριστικά

Η Δυσλεξία (σύμφωνα με εγχειρίδιο κατάταξης DSM-V) ανήκει στις Ειδικές Μαθησιακές Διαταραχές. Ο όρος Ειδικές Μαθησιακές Διαταραχές αναφέρεται σε μία ομάδα εγγενών διαταραχών που δυσχεραίνουν τη διαδικασία της μάθησης και μπορεί να αφορούν έναν ή και περισσότερους τομείς μαθησιακής λειτουργίας. Ανάλογα με την περίπτωση παρατηρούμε έκπτωση στη μαθησιακή λειτουργία και αυτή αφορά την ανάγνωση, τη γραπτή έκφραση, την ορθογραφία, τα μαθηματικά.

Στην εισήγηση θα αναλύσουμε τους ορισμούς της Δυσλεξίας όπως αυτοί παρουσιάζονται διαχρονικά. Θα εξετάσουμε όλα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχουν οι μαθητές με Δυσλεξία σε όλους τους τομείς τόσο στην ανάγνωση, στη γραφή και στην ορθογραφία. Μέσα από αυτά θα μπορούμε να σκιαγραφήσουμε το ιδιαίτερο μαθησιακό προφίλ που έχουν οι μαθητές με Δυσλεξία.

 Τέλος γνωρίζοντας πόσο η Δυσλεξία επηρεάζει την συναισθηματική και κοινωνική συμπεριφορά, θα αναλύσουμε τα χαρακτηριστικά των μαθητών με Δυσλεξία σε αυτούς τους τομείς. Θα δούμε αναλυτικά τις δυσκολίες που τα εμποδίζει στην κοινωνική τους ένταξή στις ομάδες των συνομηλίκων. Η Δυσλεξία είναι μια διαταραχή που δημιουργεί προβλήματα στους μαθητές όχι μόνο κατά  τη σχολική τους εκπαίδευση αλλά και σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους.    

Εισηγητής: Γιάννης Κοσμόπουλος, Ειδικός Παιδαγωγός, Εκπαιδευτής Ενήλικων, Εκπαιδευτής Συμβουλευτικής


Ενότητα 2η: Διδασκαλία της Ανάγνωσης και της Ορθογραφίας στα Αγγλικά

Οι μαθητές με δυσλεξία αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στην ανάγνωση και την ορθογραφία κατά την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας.
Στη διαδικασία ανάγνωσης ή γραφής μίας λέξης ή πρότασης, δίνουν την εντύπωση ότι τη βλέπουν για πρώτη φορά, έστω κι αν την έχουν διαβάσει ή γράψει αρκετές φορές. Οι μαθητές με δυσλεξία δυσκολεύονται επιπλέον να αναλύσουν την πρόταση σε συλλαβές ή φθόγγους και να τη συνθέσουν. Επιπλέον, δυσκολεύονται να συγκρατήσουν στη μακρόχρονη μνήμη τους τη δομή και τη μορφή της πρότασης.

Στις αδιαφανείς γλώσσες, όπως είναι η Αγγλική, απαιτείται περισσότερος χρόνος για την κατάκτηση της ανάγνωσης και της ορθογραφίας. Εμείς, θα συζητήσουμε πώς μπορούν οι καθηγητές Αγγλικών να αντιμετωπίσουν αυτές τις δυσκολίες και να παρέχουν εξειδικευμένη υποστήριξη και εκπαίδευση.

Εισηγήτρια: Ξένια Κωνσταντινοπούλου, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια (Α.Π.Θ.), εκπαιδευτικός αγγλικής γλώσσας για μαθητές με Διαταραχές της Μάθησης και συνιδρύτρια του Κέντρου Ξένων Γλωσσών "My Way", αποκλειστικά για μαθητές με Διαταραχές της Μάθησης.


Ενότητα 3η: Διδασκαλία της Γραφής και της Γραμματικής

Η διδασκαλία του γραπτού λόγου και της γραμματικής σε μαθητές με δυσλεξία αποτελεί πρόκληση για τον εκπαιδευτικό και απαιτεί προσαρμοσμένες πρακτικές και στρατηγικές οι οποίες θα λαμβάνουν υπόψη τις ξεχωριστές ανάγκες αυτών των μαθητών.

  • Ποιές είναι οι βασικότερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με δυσλεξία στην κατάκτηση του γραπτού λόγου και τις γραμματικής;
  • Πώς μπορεί  ο εκπαιδευτικός να δομήσει τη μαθησιακή διαδικασία έτσι ώστε να επιτευχθεί η αποτελεσματικότερη διδασκαλία και εκμάθηση αυτών των δεξιοτήτων;
  • Πώς μπορεί η τεχνολογία να αποτελέσει σύμμαχο στο έργο των εκπαιδευτικών;
  • Υπάρχουν δραστηριότητες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην πράξη μέσα σε μια τάξη και να μας δώσουν θετικά αποτελέσματα;

Αυτά τα ερωτήματα θα απαντηθούν στο σεμινάριο και θα δοθούν πρακτικές συμβουλές σε εκπαιδευτικούς και γονείς που ενδιαφέρονται να βοηθήσουν όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά  μαθητές με δυσκολίες στην ανάπτυξη της γραφής και την  κατανόηση της γραμματικής.

Εισηγήτρια: Ασημίνα Αλεξανδροπούλου, BA English Language & Linguistics, MA Special Education


Ενότητα 4η: Φωνημική Ενημερότητα

Ο όρος φωνημική ενημερότητα χαρακτηρίζει την ικανότητα χειρισμού των φωνημάτων και η φωνολογική επίγνωση ενός παιδιού είναι ένας εξαιρετικά σημαντικός δείκτης και μια βασική δεξιότητα για την απόκτηση της ικανότητας ανάγνωσης και γραφής. Όλες αυτές οι δεξιότητες, ποικίλουν. Στην ομιλία θα αναλύσουμε ποιες είναι αυτές οι δεξιότητες και γιατί είναι τόσο σημαντικές, σε τι διαφέρει ένα παιδί με φτωχή φωνολογική ενημερότητα, από ποια ηλικία πραγματοποιείται σταδιακά το χτίσιμο αυτών των δεξιοτήτων και τέλος, πώς εμείς οι εκπαιδευτικοί μπορούμε με απλές ασκήσεις να αξιολογήσουμε το επίπεδο της φωνολογικής επίγνωσης.

Εισηγήτρια: Μαργαρίτα Μποφιλίου, ΒΑ in Pschycological Sciences and Techniques και ειδίκευση στις Μαθησιακές Δυσκολίες

Πληροφορίες

Ημερομηνία & Ώρα Έναρξης 22-10-2023 10:00 am
Ημερομηνία & Ώρα Λήξης 22-10-2023 2:00 pm
Κόστος Συμμετοχής €20

Publish modules to the "offcanvas" position.