Και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο Πρόγραμμα διδακτικής Ξένων Γλωσσών

 

 

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα προσφέρει το Πρόγραμμα διδακτικής ξένων γλωσσών για κατόχους πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 που επιθυμούν να διδάξουν σε ΚΞΓ.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Πρόγραμμα διδακτικής ξένων γλωσσών» (ΦΕΚ 2071/07.06.2018, τ.Β’), έχει διάρκεια ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου (13 εβδομάδες μαθημάτων + 1 εβδομάδα εξετάσεων) και στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σχετικά με την Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, τη Διγλωσσία, τον σχεδιασμό, την παραγωγή διδακτικού υλικού και τη διδασκαλία της αγγλικής ή της γαλλικής ως δεύτερων/ξένων γλωσσών. Η επιτυχής ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οδηγεί στη λήψη Βεβαίωσης Παρακολούθησης από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.


Κόστος Συμμετοχής:

 

Το συνολικό κόστος συμμετοχής, το οποίο καλύπτει το σύνολο της εκπαίδευσης για την απόκτηση της Βεβαίωσης Παρακολούθησης, ανέρχεται στα 500€ (με δυνατότητα έκπτωσης 20%).

Σημαντικές Ημερομηνίες:

Περίοδος Εγγραφών

08/6/2018-14/09/2018

 
 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα είτε κατά το Χειμερινό είτε κατά το Εαρινό εξάμηνο ως εξής:

 

Χειμερινό εξάμηνο 2018
Έναρξη: ΔΕ, 24/09/2018
Λήξη: ΠΑ, 21/12/2018
Εξετάσεις: ΚΥ, 20/01/2019 (επαναληπτική εξέταση σε περίπτωση αποτυχίας:

ΚΥ, 27/01/2019)

 

Εαρινό εξάμηνο 2019
Έναρξη: ΔΕ, 04/02/2019
Λήξη: ΠΑ, 24/05/2019
Εξετάσεις: ΚΥ, 09/06/2019 (επαναληπτική εξέταση σε περίπτωση αποτυχίας: ΚΥ, 16/06/2019)

 

Για περισσότερες πληροφορίες http://learning.uth.gr

 

Education

Latest Issue

December 2018

   Graded Readers: an underexplored thesaurus  My interest in Graded Readers began when I ran my own language school back in the 90s. I made a very brave decision at that time; I...

Read more
© 2017 ELT NEWS. All Rights Reserved.